Documents corporatius

— Memòries de la Fundació Bosch i Gimpera —

Memòria 2016 | Memòria 2015 | Memòria 2014 | Memòria 2013 | Memòria 2012 | Memòria 2011 | Memòria 2010 | Memòria 2009 | Memòria 2008 | Memòria 2007 | Memòria 2006 | Memòria 2005 | Memòria 2004

— Informacions per a investigadors—

Serveis de l’FBG
Solucions en la gestió dels projectes de recerca
Protocol de pautes i suggeriments per a projectes de micromecenatge
HORIZON 2020, consideracions que cal tenir en compte

 

—Altres documents corporatius—

Protocol de prevenció de l’assetjament

—Documents d’interès—

Catàleg sobre Empresa i  Innovació de la LERU. Maig  2014 (en anglès)
Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur. 2013 

Normatives
Ley 11/1986 de 20 de Marzo de 1986, por la que se aprueba la Ley de Patentes de invención y modelos de utilidad.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (article 83)
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Normativa de creació d’Empreses de Base Tecnològica de la Universitat de Barcelona, 2010.
Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d’invenció i Models d’utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d’Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona. 2 de maig de 2006, modificada l’11 de febrer de 2011.